Year 2013

凡是捐款RM50以上,爱心之家将会把您的名字放上这网站以表谢意,您可以到此游览依据日期排行。

我们将会定期更新,如您宝贵的姓名还没被放上来,稍安勿躁。

请联络我们的职员,她将为您服务。

0177934139 / 0167257353 (Ms Tan)

谢谢您的慷慨解囊。

===================================================================================

01-01-2013

Zulkavnain Mustabha      RM50

纪苇君.                         RM50.

梨嘉伟.                         RM50.

02-01-2013

颜来福                          RM100

彭克林                          RM50.

Rahim@Lawrnee           RM100.

丰顺有限公司.               RM100.

Shehi.                           RM100.

郑天送.                         RM100.

03-01-2013

郑女士.                         RM50.

金艺包店合家                RM60.

陈秀莲.                         RM100.

No.561                          RM80

04-01-2013

沙冰哥.                         RM50.

李义忠                           RM100

06-01-2013

Lim Teng Hong               RM100

Mr.Samson No.52          RM50

钟贵成                           RM100

 钟婡                              RM100

黄清华                           RM100

沈兰英                           RM150

C.L Tong & Family          RM50

Generel Electric Trades   RM50

刘珍 & Family                 RM50

Lee Siew Eng                  RM50

Liow (斋饭老板)             RM200

Mrs Lim                         RM50

司徒克忠                       RM50

胡源益                          RM50

古添友                         RM200

Trophy City Sports        RM200

Chai Has                       RM50

Chua Li Hun                 RM100

Fong Sin Keong            RM100

刘上荣                         RM50

 蔡国强                        RM100

周碧娟                         RM100

张花                            RM100

Mr Liao                        RM2000 (Regularly Sponsored Bus Fee)

林芳全                         RM100

07-01-2013

Chan                            RM50

Erny.                           RM50

08-01-2013

STDC Muar.                 RM4002

09-01-2013

Er Swee Buay Muar        RM50

Raman Ramiah                RM50

陈隆标合家                     RM50

谢月梅                             RM50

12-01-2013

Soon Teng Beng              RM50

Abdvl Latiff Mokhtak     RM50

14-01-2013

魏金花                            RM60

颜宝英                            RM50

阿温                               RM50

Miss SL Tan                    RM50

Han Boon Teng              RM100

16-01-2013

叶伟镇                           RM50

17-01-2013

No15,Hilir Paya Terubong  RM50

陈友兴                           RM100

Ng Hock Kian                 RM50

18-01-2013

Ms Carren.                      RM50

20-01-2013

Lau Han Kiat                    RM50

Zomarina                          RM50

21-01-2013

Smart Reader Kids          RM50

1033                                RM50

JNJ99                               RM50

王先生                              RM100

叶王风                              RM50

林再发                              RM50

22-01-2013

杜丽云合家                       RM50

李清发                              RM50

24-01-2013

Nippon Printing Goh Lea Lin     RM500

IK Design Studio Khaw Sim Bee  RM50

钟老师                              RM50

25-01-2013

Jennie Lim                        RM50

赖家马华                          RM100

27-01-2013

罗芳No75,Lintang,  Kota Permai, BM.    RM50

余老师                              RM100

28-01-2013 

郑婉英                               RM50

福名氏                               RM100

30-01-2013

Choong Choo Hau             RM50

陈福顺合家                        RM50

Khor Seok Tin                    RM50

Loo Siew Lim                     RM50

Angel Ng                            RM50

31-01-2013

Steven.Yeap@me.com     RM50

01-02-2013

方思仁                               RM100

刘女士                               RM50

蔡俊雄                               RM50

陈良欲                               RM100

Rinda Food Ind                  RM100

Yew合家                            RM50

黄顺梅                               RM50

金辉怩輪                            RM50

02-02-2013

Chien Chao Miag               RM200

梁国强                                RM50

黄秀贞(Muar)                     RM50

Teo Wee Fong(Muar)        RM130

沙冰哥(Muar)                    RM120

03-02-2013

黎嘉伟                                RM50

吴永福                                RM50

04-02-2013

Ng Chong Bih                     RM200

黄楹淋                                RM50

05-02-2013

Mrs Goh CB(Muar)              RM50

陈小姐11,Log.                    RM50

Tay Yew Yang                    RM200

7,Bayu Lorong 22, S.Alam    RM50

陈添明                                  RM50

颜福来                                  RM120

15-02-2013

Southside Medical Supply        RM1200

16-02-2013

Teo Wee Fong(Muar)              RM100 (Monthly Sponsored)

17-02-2013

7,Lrg Saujana, Permai 3(B/M)  RM50

Ong Sien Teik(Kulim)                  RM50

Yeah Wah Sin                             RM50

18-02-2013

Sasha H’ng                                  RM50

陆芷妤                                        RM200

No.58 陆芷妤                             RM100

19-02-2013

张维德                                         RM100

颜慧苹                                         RM100

J&J Fashion Centre                    RM50

Choo                                            RM500

Mrs Goh CB                                  RM50

梁国强                                          RM50

黄秀贞                                          RM50

Teo Wee Fong                             RM110

Henry Kan Shian Lin                    RM540

郑婉英                                          RM50

Stan Tit                                        RM50

李顺敏                                          RM50

20-02-2013

Khaleel                                          RM50

24-02-2013

吴淑华                                           RM50

余老师                                           RM5100

范荣森                                           RM100

Family Thong Su Khim                     RM1000

26-02-2013

Yew Family                                      RM100

蔡秀仁                                             RM50

黄翠云                                             RM50

陈秀萍                                             RM50

27-02-2013

No.712 永和                                      RM50

28-02-2013

王先生合家                                       RM100

01-03-2013

Mrs Lee                                            RM50

02-03-2013

Angie Su                                           RM100

03-03-2013

Rasman Raj                                       RM50

06-03-2013

琪                                                      RM50

Tan Hat Soon                                     RM200

No 0104                                             RM150

Basri                                                  RM50

黄建益                                               RM50

07-03-2013

Lim Kar Hooi                                     RM50

08-03-2013

David Tan                                          RM50

洪女士                                               RM50

The Shu Hong 合家                             RM50

09-03-2013

郑万华                                               RM50

黎嘉伟                                               RM50

刘合家                                               RM50

好心人                                               RM100

11-03-2013

Ikhwan Omar                                     RM50

金保金合家                                        RM120

Heng Guat Chin                                 RM50

12-03-2013

Vincent (No95)                                   RM50

15-03-2013

NO17                                                RM100

郑善云                                              RM100

16-03-2013

李先生合家                                        RM50

Yap Choon Seng                                 RM50

郑润财合家                                        RM50

17-03-2013

施俊雄合家                                        RM50

Chiu Shih Lin                                     RM50

20-03-2013

余老师                                               RM100

王先生                                               RM100

21-03-2013

黄德雄(往生)                                  RM50

合家平安N016                                     RM50

陈安立                                                RM100

陈嘉仙                                                RM100

23-03-2013

周健辉合家                                           RM50

沙淋哥                                                 RM200

林先生                                                 RM50

25-03-2013

已故魏亚香                                           RM100

新永兴                                                 RM100

Nor Azeela Asmuni                                RM50

郭丽儿                                                  RM50

Mr Tan                                                 RM50

27-03-2013

无名氏                                                 RM100

陈喜素                                                 RM50

杜春英                                                 RM50

高好萱                                                 RM50

蒙娜崎                                                 RM50

28-03-2013

张仁伟 Kenny Chang                             RM50

29-03-2013

No 78 Taman Nyama                             RM50

林瑞方                                                 RM50

LKG                                                     RM50

Eeyn Yap                                              RM50

荣德明                                                 RM50

30-03-2013

蔡德明          RM50

31-03-2013

爱玲Impian Senai                                 Rm50

02-04-2013

周舒蜜                                                 RM400

张先生合家平安                                    RM50

王先生                                                 RM100

温永成                                                 RM200

真佛院                                                 RM50

04-04-2013

王明黨                                                 RM120

刘合家                                                  RM50

05-04-2013

Sin Saw Kheng                                      RM50

Glory Days                                            RM50

Ooi Joo Guan                                        RM50

林丽霜                                                  RM100

许彩娇                                                  RM100

Kok Wai Chon                                        RM50

06-04-2013

Nur Wifai                                              RM50

07-04-2013

No 25 (BP)                                             RM50

Sulaiman Bin Adam                                RM50

无名氏                                                  RM50

黎嘉伟                                                  RM50

无名氏(龙引)                                   RM100

周建仲                                                  RM50

09-04-2013

钱荷芳                                                  RM100

RAJA SAMIE FAMILY                               RM50

振林山土地庙                                         RM50

10-04-2013

Lee Yew Yong                                       RM150

12-04-2013

黄亚九                                                   RM100

邱秀芳                                                   RM50

14-04-2013

福名氏                                                    RM50

陈劲福                                                    RM50

郑耀琴                                                    RM200

MR Lee (Penang)                                    RM50

SKNG (Penang)                                        RM50

林勇骅                                                     RM50

16-04-2013

Nyew Leng See                                         RM50

Lau Chiah Soon                                        RM50

17-04-2013

郑润财                                                      RM50

吴家声                                                      RM50

18-04-2013

STDC                                                        RM100

林国明                                                       RM50

黄国春                                                       RM50

许典娟                                                       RM50

叶女士合家平安                                         RM50

20-04-2013

Samantha                                                 RM50

Chen Keng Koh                                       RM2000

Lee Keng Peng                                       RM1000

赖文伟                                                     RM100

Toh Chee Kong                                        RM50

PS Liew                                                   RM50

12T Balraj.Selh                                       RM50

21-04-2013

37, JLN Padang Victoria                         RM50

Ooi Wan Kuan                                          RM50

Nur Qaisasa                                             RM50

24-04-2013

刘秀清                                                    RM255

25-04-2013

Loo Mun Hul                                              RM50

吴女士Muar                                              RM50

Murali Pillai                                               RM50

26-04-2013

Yap Choy Yin                                          RM210

Cheong Chong Wu                                     RM50

兵城友好                                                   RM100

No 22 Penang                                             RM100

28-04-2013

Chua Thiam Siew                                       RM100

蓝美娟                                                       RM50

苏琬晴                                                       RM50

游之卫                                                       RM100

Thuvina Nair                                              RM100

Shashvini Nair                                            RM50

Rajeswary                                                  RM100

29-04-2013

No 2 Lrg 12 (BM)                                        RM100

Hong Fook Hwu                                          RM50

罗达盛                                                       RM50

郑万华                                                       RM50

30-04-2013

Teo Seong Hwa                                           RM50

Kafe Soya Soya 33283                                 RM250

01-05-2013

Adriana Chen Mun Yee                                RM100

No 19刘合家平安                                         RM50

蔡琴莲合家平安                                          RM100

民发迷你市场(罗文丁)(罗榆晨)                     RM50

Ms Tan Lrg Pondik Upeh                              RM100

Munusamy                                                  RM200

Rajeswary                                                   RM200

03-05-2013

Tadika Inderawa Sih                                    RM100

Yeoh Yen Chye                                             RM50

1-2-12A                                                        RM100

No 973                                                          RM50

丘乙芳                                                         RM50

李忠                                                            RM50

04-05-2013

Geong Ng                                                    RM50

Serene Tan                                                  RM100

Paran Jotni                                                  RM100

05-05-2013

黄和廷                                                        RM50

07-05-2013

Rahimah Binti MD Osman                             RM50

Sharon                                                        RM100

08-05-2013

Erny Fariny                                                  RM50

09-05-2013

黄瑞查                                                          RM50

黎嘉伟                                                          RM50

10-05-2013

Lai Poh Leng                                                RM100

金保金合家                                                   RM100

刘树安合家                                                    RM50

Tan Zui Seng                                                  RM100

Cheryl Lee                                                      RM100

12-05-2013

No JDR 9738                                                   RM80

Miss Teo                                                         RM50

14-05-2013

Kok Lewg Lee                                                 RM100

Yu Ching Hock                                                 RM50

16-05-2013

Chong Seet Ting                                              RM50

Kawah Lama                                                    RM500

17-05-2013

王仁俊                                                            RM50

Low Chong Ann                                                RM50

513 Ms朱                                                         RM50

Mr Tan Kim Huar                                              RM50

Daslmah Binti Dali                                            RM50

幸奈卿                                                              RM50

Law Sing Wong                                                 RM50

Pau Siew Loon                                                   RM50

Teh Hui Shawn                                                   RM50

18-05-2013

Cheah Dee Heah                                                 RM50

20-05-2013

邱妮妮                                                                RM50

21-05-2013

赖帷                                                                   RM50

22-05-2013

Damior Um                                                          RM50

Mr Mrs Ho Lip Kee                                                RM100

May                                                                     RM50

Heng Guat Chin                                                    RM50

林先生                                                                  RM50

刘家Tanuily                                                           RM100

23-05-2013

Kiew Chong Lim                                                     RM100

24-05-2013

Teh Tuan Beng                                                       RM50

JLE 9199                                                                RM50

张传发合家                                                            RM50

Serene Tan                                                            RM50

Jancy Choong Phank Khow                                   RM50

25-05-2013

王先生                                                                   RM100

26-05-2013

Lai Poh LEng                                                          RM100

金保金合家                                                             RM100

Lee                                                                        RM50

27-05-2013

苏再宗                                                                    RM50

李湖水                                                                    RM50

Mrs Goh C B                                                            RM50

29-05-2013

No91 Yvonne                                                          RM50

29-05-2013

沙冰哥                                                                   RM210

30-05-2013

颜明莲已故                                                             RM50

No11 Taman Selmulia                                              RM50

Tan Poh Chin                                                          RM50

身体健康                                                                RM50

Wong(Bahau)                                                          RM50

31-05-2013

Lee Chai Koon                                                        RM50 j

01-06-2013

No.17 杨聪翼                                                          RM50

刘合家                                                                    RM50

S. Letcumy                                                             RM50

05-06-2013

Seri Aktif Sdn Bhd                                                   RM50

07-06-2013

8号 Muar                                                                RM50

赖保霖                                                                   RM100

08-06-2013

Lau 60 (024825)                                                      RM50

Kannan Lat                                                             RM50

Joon Lee Wele Ter Spraying Works                          RM300

金河五金                                                                RM50

Siau Fook Choy                                                       RM50

Meng Way Work Shop                                              RM200

09-06-2013

165身体健康                                                            RM70

TM 180                                                                   RM50

10-06-2013

Lim Lee San                                                            RM50

11-06-2013

杨喜宾                                                                     RM50

Loh Poh Lean                                                           RM50

12-06-2013

连美华                                                                     RM50

Lim EE Keong                                                           RM50

13-06-2013

Komathi a/p Veerapan                                              RM50

余口娟                                                                     RM50

14-06-2013

Thomas Khoy                                                            RM100

蔡小姐                                                                      RM50

15-06-2013

31B                                                                           RM50

Chung Voon Ron                                                         RM50

No9                                                                           RM50

蔡炳雄                                                                       RM100

协利地砖建筑工程                                                       RM300

尤天良                                                                       RM100

吴坤华                                                                       RM50

19-06-2013

S E Lim                                                                      RM100

蕙琳                                                                           RM50

21-06-2013

梁杰能                                                                        RM200

已故林英心                                                                  RM50

NS Star                                                                        RM50

万福药行                                                                      RM50

香发                                                                            RM120

顺兴迷你商店                                                               RM150

陈华明                                                                         RM50

12 Seow Xiao Chern                                                      RM100

22-06-2013

Jamil                                                                           RM50

沙淋哥                                                                         RM130

KLNG                                                                           RM100

23-06-2013

熊文生                                                                          RM50

显应庙合家                                                                   RM50

Hoh Boon Hoe                                                               RM100

李世顺                                                                           RM50

25-06-2013

Wan Shan Thong                                                          RM250

26-06-2013

NO48                                                                            RM50

NO70                                                                            RM100

No5                                                                              RM50

胡子云                                                                          RM200

Wong Pang Fong                                                            RM150

Lee                                                                               RM100

王先生                                                                          RM100

Chong Wee Heng                                                         RM50

28-06-2013

林诛兰                                                                          RM100

Zeng Yang Hardware                                                      RM50

巫口铨                                                                          RM50

Tukang Jahit Kin See                                                     RM50

Mr Siaw                                                                         RM50

29-06-2013

张念群 (议员)                                                           RM1000

Mr Koo                                                                           RM50

吴明发                                                                          RM100

30-06-2013

郑杏花合家平安                                                              RM100

刘合家                                                                           RM50

02-07-2013

12号                                                                             RM50

36-1号                                                                          RM50

Lee(泰兴)                                                                 RM50

杨再国                                                                          RM100

杜英燕                                                                          RM100

03-07-2013

Tea Lei Fah                                                                   RM50

05-07-2013

Kannan N Be Coke                                                           RM50

Norhafizah Ramli                                                            RM100

Mohd Shah b Miskam                                                      RM50

06-07-2013

陈女士                                                                           RM50

B Jaya Mr Lee                                                                 RM50

嘉兴木业                                                                        RM200

07-07-2013

李美群                                                                            RM50

Yijayan A/c Munian                                                       RM100

No35 Teo Chee Siang                                                      RM50

Chang Lean Teik                                                             RM50

08-07-2013

赖志雄                                                                             RM70

09-07-2013

Chai Song Nian                                                                RM50

陈楠                                                                                RM100

10-07-2013

古来笃信圣经长老会                                                       RM50

12-07-2013

Mr.Tharmarajah                                                              RM50

13-07-2013

李健平                                                                            RM50

张意玉                                                                            RM50

MR Lee                                                                           RM50

Nik Mohd Azmi Husin                                                      RM50

Mr Tharmarajah                                                             RM50

李健华              RM50

Nik Mohd Azmi Husin                                                       RM50

14-07-2013

林文强36 Desa                                                                RM50

Rafna Devi / Raja                                                           RM50

杨大甜                                                                            RM50

6391                                                                               RM50

张伟丰                                                                             RM100

15-07-2013

李桂莲                                                                            RM50

黄亚都                                                                            RM50

刘珍妮                                                                            RM50

Tin Hak Sen                                                                    RM100

 16-07-2013

Ling Xiu Yang                                                                   RM50

Chang Keng Keong                                                            RM100

21-07-2013

Mis Nagahtra KNCHNA Kumau                                            RM50

22-07-2013

Tan Lye Huat                                                                    RM100

KDE Lay TLn                                                                      RM50

25-07-2013

洪佳莉                                                                               RM50

黄小倩                                                                               RM50

28-07-2013

No 61 Tmn Seri                                                                  RM100

Irena Beauty                                                                      RM100

Khoo Soo Teo                                                                     RM50

颜娟梅合家                                                                         RM50

林氏何合家                                                                         RM100

29-08-2013

Wong Oi Suit                                                                       RM50

30-07-2013

May                                                                                   RM120

Tan                                                                                    RM50

31-07-2013

陈淑云/陈蕊芳                                                                     RM50

黄磁镒                                                                                  RM150

01-08-2013

杜清山                                                                                  RM50

02-08-2013

邓俊玲                                                                                  RM50

03-08-2013

长春药店                                                                               RM50

04-08-2013

Loh Ban Hock                                                                        RM50

Kannan Levta                                                                        RM50

已故陈永健                                                                             RM50

07-08-2013

Loo Gaik Siang                                                                       RM50

08-08-2013

SteadFast Integrity                                                              RM100

郑彦贤                                                                                    RM100

Pamulu Subra Manian                                                             RM50

11-08-2013

Goh Mooi Im                                                                           RM50

陈YI欣                                                                                    RM50

17-08-2013

Alize Seer                                                                               RM50

Tadika Megah Elite                                                                RM50

林先生                                                                                    RM50

合家平安 张忠迈                                                                    RM50

19-08-2013

Chen Hun Nee                                                                        RM50

audrcy.5014@yahoo.com                                                     RM50

21-08-2013

林宝宝                                                                                    RM63

Yap Chong Tai                                                                       RM100

22-08-2013

陈怡成                                                                                    RM50

25-08-2013 

Ching Hwi Klim                                                                       RM100

Tan Lee Eng                                                                           RM50

27-08-2013

Vigneswaran.Nair                                                                  RM50

No9,Seberang Jaya                                                                RM50

No 15 Taman Tamaun Indah                                                  RM200

28-8-2013

松财师傅                                                                                RM50

29-08-2013

汤伟福                                                                                    RM50

30/08/2013

Atikaman Priya Family                                                           RM50

29, Jln Mewah Ria 3/6, Tmn Bukit Mewah                            RM50

KLINIK SENTOSA                                                                    RM50

01-09-2013

廖文华                                                                                    RM50

No 62 Koh Kim Tong                                                               RM50

No 2338 杨鹤高合家                                                              RM50

04-09-2013

梁素妹女士                                                                            RM50

Grace Sim                                                                              RM50

赖梅珍                                                                                    RM50

05-09-2013

JFX 6366                                                                                RM50

06-09-2013

Witack Renovation                                                                RM50

En. Mohd Abdullah                                                                  RM400

10-09-2013

Mr Chyc Chon Yean                                                               RM50

11-09-2013

Ms Angel                                                                                 RM50

曾先生大马花园                                                                     RM50

Teng Lee Poh                                                                         RM50

Jemy Lucy                                                                             RM50

Lee Siew EE                                                                           RM200

12-9-2013

林丽凤                                                                                    RM50

14-09-2013

Mr Toh Kim How                                                                     RM50

15-09-2013

王丽华/巫炬星/依田/荣豪/媄盈                                           RM50

郑振和先生                                                                            RM100

Wong Mei Fung                                                                      RM50

Kin See                                                                                   RM50

16-09-2013

吴民士 Labis                                                                          RM200

沈文龙先生                                                                             RM50

No 22                                                                                      RM50

Jashvini Enterprise 0197544483                                           RM50

TLT 8631                                                                                 RM50

17-09-2013

Tan Swee Lian IC-760318-01-6822                                        RM50

Hamba Xuah                                                                           RM100

沙淋哥                                                                                     RM100

ACBE爱心人                                                                             RM455

TM 180                                                                                     RM50

Lim先生                                                                                    RM50

Loh Hock Chye Lilitan                                                             RM50

18-09-2013

无名女士                                                                                  RM200

LEE YOK KAI                                                                             RM68

20-09-2013

周舒敏                                                                                      RM500

Lim Chee Meng                                                                         RM80

梁慧婷                                                                                       RM50

22-09-2013

Chern Boon Hong                                                                      RM50

24-09-2013

陈封莱先生                                                                                RM200

东丰家私                                                                                    RM50

25-09-2013

Sinrley Sim                                                                                  RM50

Gie Tah                                                                                       RM50

Gan Seng Thiam                                                                          RM50

秀华                                                                                            RM50

26-09-2013

Linda Choo                                                                                 RM300

Madam Gam                                                                                RM200

27-09-2013

Mr Lim Peng Wee                                                                        RM50

Chong York Ming                                                                        RM4500

Connoisseur Property SB                                                           RM15000

Ten Seng Ann                                                                              RM500

Yie Ho Trading                                                                           RM1000

Tiu Wei Hon                                                                                RM3000

Auto Skyline                                                                                RM1000

Wong Shu Qi                                                                                RM200

Valenting Beauty Therapy                                                          RM500

Choo Moi Huat                                                                             RM500

Yap Bee Hong                                                                              RM4000

Persatuan Kebajikan Kesayangan Bidari JB                              RM18000

Loo Chiew Lean                                                                          RM2000

Jian Feng Enterprise                                                                  RM15000

Vision & Provision                                                                      RM3000

爱心之家义工团队                                                                       RM31620

Caring Resources                                                                       RM5000

Cathroland Ventures                                                                  RM3000

Wong Joon Chin                                                                          RM1000

丰收教会                                                                                     RM10000

28-09-2013

Ding Zhen Cheng                                                                       RM50

29-09-2013

杜玲彦                                                                                        RM60

黄沺绵                                                                                        RM50

30-09-2013

Soah Chuan Huat                                                                       RM50

林道界                                                                                        RM50

JJ Motor SB                                                                                RM50

Lim Chee Cheen                                                                         RM400

02-10-2013

美玲                                                                                            RM100

郑名伟先生合家                                                                          RM300

张瑂兰&邓厶箢                                                                           RM1200

李年福                                                                                         RM50

Tan Cheok Huey                                                                         RM100

王伟明                                                                                         RM50

郑永释                                                                                         RM50

陈爱祥                                                                                         RM50

刘勇骏                                                                                         RM50

飞长唱片                                                                                     RM50

李振安合家                                                                                 RM50

汤伟福                                                                                        RM50

刘国祥合家                                                                                 RM50

福泰佛具行                                                                                 RM50

Kawan Lama                                                                               RM50

03-10-2013

宝妈妈                                                                                        RM50

胡万先生                                                                                    RM900

04-10-2013 

廖世和先生                                                                                RM50

Miss Raja                                                                                   RM50

吴友进                                                                                        RM50

No3 Mclvn Garg                                                                         RM50

06-10-2013

刘树安                                                                                        RM50

CK Ins Enterprise                                                                      RM50

Wong Kean Hou                                                                         RM300

07-10-2013

博金玉女士                                                                                 RM50

张月英                                                                                        RM50

梁小姐                                                                                        RM50

二顺汽车贸易                                                                             RM50

08-10-14

黄日森                                                                                        RM50

许境和                                                                                        RM50

 09-10-2013

刘光耀合家                                                                               RM100

Shanghai Art Academy                                                             RM200

吴士峰先生合家                                                                         RM50

陈贵銮合家                                                                                 RM50

10-10-2013

Ho Auy Yaw                                                                                 RM60

Tan Kok Ping                                                                                RM50

陈爱芳合家平安                                                                           RM200

Tan Eng Heng                                                                              RM650

11-10-2013

Sng Aik Bee                                                                                   RM50

黄祥龙 Ah-loong76@yahoo.com                                                   RM50


Buy cheap Viagra online

 12-10-2013

Gam Ban Hock                                                                             RM100

张瑜洙                                                                                          RM50

傅金玉女士                                                                                   RM50

何光成                                                                                         RM200

红蜻蜓幼儿园                                                                                RM50

杨佩晶                                                                                           RM50

A.Partha Sarathy                                                                         RM50

赖保霖                                                                                           RM50

13-10-2013

Hong Wei Kang                                                                              RM50

黄丽梅                                                                                            RM100

14-10-2013

Hoo Lian Jet                                                                                   RM50

Wong Chun Keong                                                                          RM50

苏先生                                                                                             RM50

R. Amplagan                                                                                    RM50

Pak Cik Ayub                                                                                   RM50

15-10-2013

Heng Swee Chin                                                                              RM200

Heng Soo Chin                                                                                 RM200

Heng Hui Chin                                                                                 RM200

Heng Yeow Yang                                                                            RM200

Heng Tih Jeng                                                                                 RM200

风姐                                                                                                 RM200

李丽莲小姐                                                                                      RM50

16-10-2013

法界众生                                                                                          RM100

佛心香料店                                                                                       RM100

Tan Eng Heng                                                                                   RM375

叶思仪女士                                                                                       RM250

17-10-2013

柔佛港口货运有限公司                                                                     RM50

Miclely Mak/Alan En                                                                          RM50

Jenny Liuy                                                                                         RM50

颜莱福                                                                                               RM200

潘俊财                                                                                                 RM50

潘俊豪                                                                                                 RM50

潘平业                                                                                                RM100

18-10-2013

Ang Kai Syam                                                                                     RM100

BLK F G-04                                                                                         RM50

Fu Hui Sisters (No 69)                                                                       RM100

Kim Heng Sdruy Painting                                                                    RM73

雅芯                                                                                                     RM50

19-10-2013

No 3 PS Liew                                                                                        RM50

张忠迈                                                                                                  RM50

Lim先生                                                                                                RM50

李湖水已故                                                                                           RM50

20-10-2013

Lai Mook Keow                                                                                     RM50

赵小姐大马花园                                                                                    RM50

李梦丽                                                                                                   RM80

21-10-2013

Miss Cheng Mei Foong                                                                          RM50

22-10-2013

许子健,刘赞豪,吕佶淀合家,列志芳,邱正国                                           RM70

Pacific Goals Sdn Bhd                                                                           RM100

CHee Ching Auto Electric SVS                                                             RM2000

邢诒翔                                                                                                    RM100

曾金駜先生                                                                                             RM50

23-10-2013

郑瑞桾                                                                                                     RM50

Valerry T93 Jln Lengkongan                                                                   RM50

魏秀玲小姐                                                                                              RM50

58 Chai Penh Wann                                                                                 RM50

谢照福                                                                                                      RM50

Aliff Arufucn Adam                                                                                   RM50

泉发兴摩哆企业                                                                                       RM100

Tee Chon Hong                                                                                        RM300

Perfect Design                                                                                         RM50

Doris                                                                                                         RM50

24-10-2013

Tan Eng Heng                                                                                          RM300

Mr Poh                                                                                                     RM200

25-10-2013

Abt Fresh & Frozen Food Supply Sdn Bhd                                               RM50

苏震翼                                                                                                       RM50

26-10-2013

No 8                                                                                                           RM50

李金龙                                                                                                        RM50

Siew Soon Jia                                                                                             RM50

28-10-2013

Mr Shum Weng Kin                                                                                     RM50

Cheong Voon Lung                                                                                  RM50

Euraya Sdn Bhd                                                                                      RM100

陈志文先生                                                                                            RM50

165号身体健康                                                                                     RM100

29-10-2013

Kamda                                                                                                   RM50

Wong Ah Fai                                                                                        RM100

Miss Shirley Tan Pei Yin                                                                       RM50

30-10-2013

黄建郓                                                                                                   RM50

Mr Rajah                                                                                               RM50

12号合家平安                                                                                       RM50

Kmeganathan                                                                                       RM50

Subramaniam family                                                                             RM50

Vigneswaran                                                                                        RM80

Saravana Manogaram                                                                          RM50

31-10-2013

Miss Yong Bee Hong                                                                             RM50

No 27 Punitha                                                                                      RM50

Mdm Wong No25 Jalan Seri Okrid                                                       RM50

02-11-2013

叶源运                                                                                                   RM50

Rozita Saman                                                                                        RM50

Sarawanan                                                                                            RM50

Gan Chee Hong                                                                                     RM300

Chong Ping Chu                                                                                    RM50

3-11-2013

Teo Eng Nai                                                                                           RM50

Miss Leen Tan                                                                                       RM50

Marian Mohd Yusoff                                                                            RM100

05-11-2013

Teo Eng Nai                                                                                          RM100

Lim Nian Ge                                                                                          RM50

Pey 2268 No16                                                                                     RM50

07-11-2013

已故李玉楷先生                                                                                    RM70

08-11-2013

No JNM 7257 王美丽                                                                            RM70

颜美珍                                                                                                  RM50

237 (4包米)                                                                                        RM100

09-11-2013

JNM 7257                                                                                             RM70

洪秀金                                                                                                  RM50

李振玲                                                                                                 RM100

10-11-2013

Yeoh Weng Seng                                                                                  RM50

Low Quee Eng                                                                                      RM50

Yeoh Kheng Leng                                                                                 RM100

Yeoh Khang Leng                                                                                 RM100

Lim Nica                                                                                               RM100

Yeoh Kian Leng                                                                                    RM50

Chee Soo Chow                                                                                    RM50

SL Machinery (PG) S/B                                                                        RM100

No 107 合家平安                                                                                  RM50

Halimay Ahmad                                                                                     RM50

Rtevrence Khoo                                                                                   RM50

Ms Cheah                                                                                             RM50

Yeap Chye Hvat                                                                                 RM200

No 19                                                                                                   RM74

11-11-2013

颜莱福                                                                                                  RM50

Madam Yong 合家平安                                                                         RM50

12-11-2013

陈美伶                                                                                                  RM50

15-11-2013

Tan Ai Fen                                                                                             RM50

Siew Hwa Tailoring                                                                              RM200

Chua Puay Chow                                                                                  RM160

16-11-2013

蒙神三宝庙                                                                                           RM100

Cheng Wei                                                                                            RM50

JHG 1295                                                                                              RM50

17-11-2013

林应仼                                                                                                  RM50

刘侨康                                                                                                  RM50

张金华                                                                                                  RM50

Foo Chee Hean                                                                                     RM80

陈珑秀合家                                                                                           RM50

施鏽晏,黄杏君,杏倩,国舜,洪净蓉                                                 RM50

曾莲英女士                                                                                           RM50

Lim Shih Woan                                                                                      RM50

Seelan                                                                                                    RM50

Eleyant Beauty Saloon                                                                         RM50

许家宁 class                                                                                         RM100

18-11-2013

Ng Chooi Chooi – Kepong (131593)                                                    RM100

Choong San Cheng                                                                              RM500

陈德珲                                                                                                  RM50

19-11-2013

Lim 先生                                                                                               RM50

Mr Tee                                                                                                  RM50

侯綮智已故                                                                                           RM50

20-11-2013

Balanandron                                                                                         RM50

Wong Yoke Chun                                                                                 RM50

Soon Ai Har                                                                                          RM50

Ms Lam                                                                                                RM500

Chew Li Ying                                                                                       RM50

Taska En En                                                                                         RM50

21-11-2013

邱文雄                                                                                                  RM50

22-11-2013

李富永                                                                                                  RM50

SaraVanan                                                                                           RM50

24-11-2013

SKH Riverview Seafood Village Kuala Ampang KL                               RM300

Tomo Unisex Hair@ Beauty Saloon Puchong Selangor                      RM200

3 LRU Jhwn 5 Tmn Jaya                                                                       RM50

Lim Choi Ping                                                                                       RM50

25-11-2013

徐富林先生                                                                                          RM150

Lee Hooi Peng合家平安             RM50

林崔芬合家平安                                                                                  RM100

Lai Huey Ting                                                                                      RM100

Abdul Rahman                                                                                       RM50

26-11-2013

徐富林先生                                                                                          RM200

Kelvin Koh No.62 Paya Besar                                                              RM100

Puan Jamilah                                                                                        RM100

29号                                                                                                     RM50

27-11-2013

New Open AEON KULAIJAYA                                                             RM10000

Luke Ramba                                                                                        RM50

佛心                                                                                                     RM50

29-11-2013

林淑婉                                                                                                RM50

30/11/13

Wong Yoke Chun                                                                              RM350

庄锦元                                                                                                RM50

永盛玻璃镜庄                                                                                     RM50

TM180                                                                                                RM50

01/12/13

关先生 Setia indah                                                                             RM50

03/12/13

Ho Mei Lian 811231-05-5260                                                             RM300

05/12/13

Woon Yok Zon                                                                                    RM50

Ng Sek Whye                                                                                      RM500

Janice                                                                                                 RM250

梁思胜合家BLKA                                                                                  RM100

06-12-2013

No Siow Siong                                                                                      RM50

赖保零                                                                                                 RM50

may合家平安                                                                                       RM80

07-12-2013

林先生合家平安                                                                                   RM50

8号合家平安                                                                                        RM50

08-12-2013

JMG 5243                                                                                            RM50

Nor Huda Mehtian                                                                              RM50

中国太太                                                                                             RM50

第九届北方大学文艺慈善晚宴                                                          RM1500

09-12-2013

Loy Yit Seng                                                                                      RM50

邱女士                                                                                                RM50

No 14 Noramissan                                                                              RM50

Destinee Lim                                                                                      RM50

谢可丽                                                                                                RM300

柔佛士乃文青武术龙狮体育会                                                           RM1000

Mega                                                                                                   RM65

Yong                                                                                                   RM50

C4                                                                                                       RM50

郑福民                                                                                                 RM50

吴民士                                                                                                 RM50

10-12-2013

Nyew Leng Soo                                                                                   RM50

晓雯                                                                                                   RM250

ELG Marketing                                                                                  RM100

11-12-2013 

郭思妤                                                                                                RM100

马庆峰 马乐轩                                                                                     RM88

12-12-2013

谢照福                                                                                                 RM50

永强                                                                                                     RM50

13-12-2013

覃永健                                                                                                RM200

张友诚                                                                                                 RM50

Family c290                                                                                        RM50

160身体健康                                                                                       RM50

14-12-2013

黄志耀                                                                                                 RM50

潘枷伟                                                                                                 RM50

潘可欣                                                                                                 RM50

杨再国                                                                                                 RM80

Poh Noi Keng                                                                                     RM5000

15-12-2013

No 311                                                                                                 RM50

杜英燕                                                                                                 RM80

Hong Fook Him                                                                                    RM50

16-12-2013

吴俐帧                                                                                                  RM80

吴钟敏                                                                                                 RM250

Lim Chin Hai Sejahtera Permai                                                           RM50

17-12-2013

Wency Thu                                                                                           RM50

曾苇婷                                                                                                   RM50

22 Lot 4                                                                                                RM50

No 85                                                                                                     RM50

Bro Tech Global Sdn Bhd                                                                      RM100

Ong Swee Khian / Khek Lan                                                                RM300

林先生                                                                                                   RM50

PA Recruitment                                                                                   RM500

吴祥兴                                                                                                  RM50

18-12-2013

Teh Ai Ling                                                                                           RM50

19-12-2013

黄丽娟                                                                                                 RM250

Ms Goi                                                                                                  RM50

刘史楊                                                                                                  RM60

20-12-2013

R Amplagan                                                                                           RM50

Abdul Hamid Musa                                                                                RM50

21-12-2013

纪和宏                                                                                                   RM50

蔡金琏                                                                                                   RM50

张圣文                                                                                                   RM50

陈俊成                                                                                                   RM50

22-12-2013

May                                                                                                       RM50

文敬隆                                                                                                   RM50

23-12-2013

麦结明                                                                                                   RM50

24-12-2013

陈文隆                                                                                                   RM100

25-12-2013

Lo Fook Kheong                                                                                      RM80

方秋娥                                                                                                   RM50

26-12-2013

Lee Lai Soon                                                                                           RM50

R.Anbazagan                                                                                           RM50

Tmn Setia Indah 陈晰妤                                                                           RM50

徐宪政                                                                                                    RM50

Michelle Lee                                                                                           RM400

蔡姐妹                                                                                                    RM50

汤伟福                                                                                                    RM50

225 身体健康                                                                                          RM120

27-12-2013

雅顺装修                                                                                                RM100

Link Court Hotel                                                                                      RM50

28-12-2013

郑慧云                                                                                                    RM50

Lee Jan Wei                                                                                            RM50

Khow Lynn                                                                                              RM50

Jet Eduland Sdn Bhd                                                                               RM100

2013年结束咯,

感恩大家一路以来给与我们的帮助,扶持,温暖,关怀,等等。。。。。。。

祝大家 2014年快乐。世界和平!lexapro brand vs genericcheaporder Promethazine